Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Tomasza Owczarka pt. Wykorzystanie wieloagentowych modeli symulacyjnych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa w warunkach koopetycji

This page uses 'cookies'. More information