Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Szpakowskiego pt. Analiza wieloelementowych głowic akustycznych metodą przestrzennej odpowiedzi impulsowej - opracowanie modelu teoretycznego oraz badania eksperymentalne

This page uses 'cookies'. More information