Object structure

Title:

Opracowanie modelu czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych wykonanych techniką wymiany jonowej w szkle ; Development of a model of optical fiber sensor based on multimode interference structures made by ion-exchange process in glass

Creator:

Szewczuk, Artur

Keywords:

interferencja międzymodowa (MMI) ; czujniki światłowodowe ; sensory światłowodowe ; struktury interferencyjne ; optyka zintegrowana ; wymiana jonowa w szkle ; metody propagacji wiązki (BPM) ; warstwy sensorowe ; struktury MMI ; falowody ; struktury gradientowe ; technologie sensorowe ; światłowody wielomodowe ; światłowody

place:

Gliwice

Date:

2014

Contributor:

Błahut, Marek. Promotor ; Dorosz, Dominik. Recenzent ; Pustelny, Tadeusz. Recenzent

Comment:

obrona: 2014-09-18

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

Katalog OPAC ; Baza „Dorobek”

Language:

pol

Relation:

Wydział Elektryczny. Politechnika Śląska

Rights Management:

własność autora - umowa licencyjna PŚ

Access:

zasób dostępny z komputerów w domenie Politechniki Śląskiej

Notes:

brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

Source of funding:

Digitalizacja i udostępnianie w formie elektronicznej recenzji rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Śląskiej - zadanie finansowane w ramach umowy nr 549/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Project Identifier:

Działalność Upowszechniająca Naukę - umowa nr 549/P-DUN/2018

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system