Object

Title: Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych ; Characterisation of measurement errors caused by model simplifications of physico-chemical phenomena in multi-component potentiometric analysis

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information