Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka Marka Żukowskiego pt. Eksperymentalna analiza wiarygodności obliczeń numerycznych trójwymiarowego nieustalonego pola przepływu w osiowym niskoobrotowym stopniu sprężającym

This page uses 'cookies'. More information