Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Banasiaka pt. Optymalizacja wykorzystania entalpii fizycznej spalin poprocesowych do celów ziębno-grzejnych przy uwzględnieniu aspektów probabilistycznych

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Ziębik, Andrzej Nov 22, 2019

This page uses 'cookies'. More information