Object

Title: Badania nad syntezą kopolimerów gwiaździstych zawierających rdzeń D-glukopiranozydowy i ich modyfikacją w celu przyłączenia wybranych związków fluorogennych ; Research on synthesis of star-shaped copolymers D-glucopyranoside-centered core and their modification in order to conjugate fluorogenic compounds

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information