Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Jasiak-Jaroń pt. Badania nad zastosowaniem ditlenku węgla do syntezy cyklicznych węglanów alkilenowych wobec układów katalitycznych zawierających czwartorzędowe sole amoniowe

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Trzeciak, Anna M. Dec 11, 2019

This page uses 'cookies'. More information