Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Kołodzieja pt. Wpływ przemiany martenzytycznej na strukturę i własności anizotropowe stali wysokomanganowych typu TWIP odkształcanych plastycznie na zimno

This page uses 'cookies'. More information