Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Duszeńko pt. Model i metody dostępu do baz danych dedykowanych dla gromadzenia i wyszukiwania opisów obiektów graficznych

This page uses 'cookies'. More information