Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Jaksika pt. Analiza procesów regulacji ekspresji genów w komórkach poddanych działaniu promieniowania jonizującego

This page uses 'cookies'. More information