Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. arch. Łukasza Zagały pt. Adaptacje obiektów poprzemysłowych na nowe funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Kuryłowicz, Ewa Nov 5, 2019

This page uses 'cookies'. More information