Kolekcja

Zbiory i publikacje prof. Stanisława Fryzego

Kolekcja zawiera dorobek naukowy i piśmienniczy prof. Stanisława Fryzego – zasłużonego pracownika Wydziału Elektrycznego Politechnik Lwowskiej i Śląskiej. Oprócz materiałów opublikowanych, w kolekcji znajdują się pamiątki po Profesorze – jego notatki, rękopisy, korespondencja, itp. oraz fragmenty jego księgozbioru. Dostęp do treści jest nieograniczony.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji