Kolekcja

Droga do Wolności – NSZZ Solidarność

Kolekcja zawiera publikacje i materiały dotyczące działalności NSZZ Solidarność na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zgromadzone dokumenty stanowią ulotki i plakaty wyborcze oraz gazety i broszury informacyjne. Dostęp do treści jest nieograniczony.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji