Kolekcja

Opisy patentowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe

Kolekcja zawiera opisy patentowe oraz wzory przemysłowe i użytkowe, do których uprawniona z patentu w dniu ich udzielenia jest Politechnika Śląska i/lub twórcami wynalazków są pracownicy Politechniki Śląskiej. Pełne teksty opisów patentowych, wzórów przemysłowych i wzorów użytkowych pochodzą z Serwera Publikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dostępnego pod adresem: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php. Kolekcja utworzona w ramach zadań realizowanych w projekcie „Budowa wirtualnej infrastruktury informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo-technicznej bazy wiedzy BAWINATECH w Gliwicach” UDA-RPSL.01.03.00-00-042/12-00 – informacje o projekcie: http://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1/Strony/bawinatech.aspx.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji