Object

Title: Numerical analysis of influence of exogenous fire in dog heading on parameters of the air stream flowing through this heading ; Analiza numeryczna pożaru egzogenicznego w wyrobisku korytarzowym na parametry strumienia przepływającego przez to wyrobisko

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information