Object

Title: Możliwości zastosowania neuronauki poznawczej (cognitive neuroscience) jako narzędzia weryfikacji założeń projektowych w architekturze i urbanistyce ; Opportunities of applying cognitive science as a verification tool for project assumption in architecture and urban design

This page uses 'cookies'. More information