Object

Title: Implicite finite difference method for time fractional heat equation with mixed boundary conditions ; Schemat niejawny metody różnic skończonych dla równania przewodnictwa ciepła z pochodną rzędu ułamkowego względem czasu z mieszanymi warunkami brzegowymi

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information