Object

Title: Arithmetic operators on GF(2m) for cryptographic applications : performance - power consumption - security tradeoffs ; Moduły operatorów arytmetycznych względem ciał skończonych GF(2m) dla zastosowań kryptograficznych: próba pogodzenia wydajności, poboru mocy i bezpieczeństwa ; Opérateurs arithmétiques sur GF(2m) : étude de compromis performances - consommation - sécurité

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information