Object

Title: Ocena potencjału i modele procesów geologicznego składowania gazów kwaśnych (CO2, H2S) w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego ; The assesssment of potential and models of geological storage processes of acid gases (CO2, H2S) in aguifers of Upper Silesian Coal Basin

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information