Object

Title: Ocena potencjału i modele procesów geologicznego składowania gazów kwaśnych (CO2, H2S) w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego ; The assesssment of potential and models of geological storage processes of acid gases (CO2, H2S) in aguifers of Upper Silesian Coal Basin

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information