Object

Title: Problematyka kształtowania przestrzeni zamieszkania i lokalizacji inwestycji mieszkaniowych z uwzględnieniem partycypacji społecznej ; Problem of shaping area of residence and location of residential investment

This page uses 'cookies'. More information