Object

Title: Badania możliwości zaspokajania potrzeb parkingowych mieszkańców w obszarze zabudowy śródmiejskiej w zarysach średniowiecznego układu urbanistycznego na przykładzie miasta Gliwice ; Research on possibility to satisfy parking requirements of inhabitants in the area of the citycentre housing quarters of the medieval urban layuout based on example of the Gliwice city

This page uses 'cookies'. More information