Object

Title: Od kanonu przez model empiryczny ku parametrycznym formułom : ewolucja poglądów na temat użytkowych i ergonomicznych uwarunkowań architektury ; From canon, through empirical model towards parametric formulas : evolution of thoughts concerning functional and ergonomic conditions of architecture

This page uses 'cookies'. More information