Object

Title: Opracowanie założeń programowo-przestrzennych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku : omówienie metody badań przedprojektowych na przykładzie ćwiczenia semestralnego ; Development of functional and spatial program for the University of the Third Age : an example of pre-project research methods developed during one semester course

This page uses 'cookies'. More information