Object

Title: Badania obiektów zabytkowych w procesie konserwatorskim na przykładzie fasad robotniczych budynków mieszkalnych Górnego Śląska z przełomu XIX/XX wieku ; Research on historic buildings in the conservation process on the example of labor residential buildings’ facades of Upper Silesia from the turn of 19th and 20th centuries

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information