Object

Title: Analiza wpływu wielkości powierzchni kontaktu ciekła faza metaliczna - faza gazowa na efektywność procesu rafinacji metali w tyglowych piecach indukcyjnych ; Analysis of the influence of the contact surface area of the liquid metal phase - gas phase on the efficiency of refining metal in crucible induction furnaces

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information