Obiekt

Tytuł: Phenomenological and spectroscopic studies on gas detection mechanism of selected gases with tin dioxide based sensors ; Badania fenomenologiczne i spektroskopowe mechanizmu detekcji wybranych gazów poprzez sensory oparte na dwutlenku cyny

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji