Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Racjonalizacja strategii i struktur zarządzania oświatą na poziomie ponadszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

This page uses 'cookies'. More information