Object

Title: Kryteria wyboru metod prognoz krótkoterminowych w celu doboru zakresu i środków profilaktyki metanowej w ścianach ; Short-term prediction methods selection criteria in order to proper selection of methane prevention measures in longwalls

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information