Object

This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system
This publication is protected by law and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology. Employees and Students of the Silesian University of Technology can gain access through the HAN authentication system

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Mariusza Króla pt. Wpływ stężenia Al oraz szybkości chłodzenia na strukturę i własności odlewniczych stopów Mg-Al-Zn

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Szajnar, Jan Dec 3, 2021

This page uses 'cookies'. More information