Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. arch. Tomasza Wagnera pt. Architektura sakralna Dominika Bohma na Górnym Śląsku i jej znaczenie w kontekście rozwoju architektury oraz krajobrazu kulturowego Górnego Śląska

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Niemczyk, Ernest Aug 16, 2019

This page uses 'cookies'. More information