Object

Title: Metody estymacji parametrów elektromagnetycznych generatorów synchronicznych na podstawie przebiegów w stanie obciążenia ; Methods for the estimation of synchronous generators electromagnetic parameters based upon performances under load

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information