Object

Title: Badania nad syntezą i właściwościami nowych hybryd organicznych opartych o jednostki diarylodiazolowe i diarylotriazolowe w reakcjach krzyżowego sprzęgania ; Study on the synthesis and properties of novel organic hybrids derived from diaryldiazole and diaryltriazole cores by means of cross-coupling reactions

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information