Object

Title: Zastosowanie podobieństwa konstrukcyjnego i modelu kosztów w tworzeniu typoszeregów konstrukcji maszyn ; Application of constructional similarity and costs model in the creation of machines constructions series of types

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information