Object

Title: Badania nad wykorzystaniem cykloaddycji dipolarnej [2+3] w syntezie pochodnych uracylu zawierających układ heterocykliczny przy węglu C-5 ; Studies on application of [2+3] dipolar cycloaddition reaction in the synthesis of uracil derivatives containing heterocyclic system on carbon C-5

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information