Object

Title: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych jednego stopnia przekładni zębatej na drugi w aspekcie jej stanu dynamicznego ; The influence of selected constructional parameters of first gear stage on the second gear stage in the aspect of the dynamic state of the gear

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information