Object

This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.
This publication is protected and its content is only available in certain networks in Silesian University of Technology.

Title: Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Macieja Wolnego pt. Analiza wielokryterialnych dyskretnych problemów decyzyjnych kierowniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym

Edition name Date
Recenzja rozprawy doktorskiej: Chrzan, Piotr Nov 22, 2019

This page uses 'cookies'. More information