Obiekt

Tytuł: Badania nad zastosowaniem ditlenku węgla do syntezy cyklicznych węglanów alkilenowych wobec układów katalitycznych zawierających czwartorzędowe sole amoniowe ; Studies on the use of carbon dioxide in the synthesis of cyclic alkylene carbonates in the presence of catalyst systems consisting of quaternary ammonium salts

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji