Object

Title: Prognozowanie stanu dynamicznego przekładni zębatej stożkowej z uwzględnieniem obciążenia maszyn górniczych ; Prediction the dynamic state of bevel gear transmission system taking into account the load of mining machinery

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information