Object

Title: Badania nad rozdziałem kinetycznym kwasów 1-(N-acyloamino)alkilofosfonowych, 1-(N-acyloamino)alkilofosfinowych oraz ich estrów za pomocą acylazy penicylinowej G w postaci natywnej i immobilizowanej ; Studies on the kinetic resolution of 1-(N-acylamino)alkylophosphonic, 1-(N-acylamono)alkylphosphinic acids and their esters using penicillin G acylase in native and immobilized form

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information