Object

Title: Wykorzystanie modeli wielowymiarowej analizy porównawczej do poprawy skuteczności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych ; The use of multidimensional comparative analysis models to improve the effectiveness of training in the field of work safety in mining industry

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information