Object

Title: The identification of signals and locations of sources of partial discharges and magnetization processes in oil power transformers by means of acoustic emission method ; Identyfikacj sygnałów i lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych i procesów magnetyzacji w olejowych transformatorach mocy metodą emisji akustycznej

This page uses 'cookies'. More information