Object

Title: Location of leakage in metal gas pipelines by the acoustic emission method using modeled and natural sources ; Lokalizacja wycieków w gazociągach metalowych metodą emisji akustycznej z wykorzystaniem źródeł modelowanych i naturalnych

This page uses 'cookies'. More information