Object

Title: Tworzenie wytycznych kolorystycznych dla przestrzeni mieszkalnych użytkowanych przez osoby widzące wraz z osobami z dysfunkcjami wzroku ; Creating color guidelines for residential space used by sighted together with people with impaired vision

This page uses 'cookies'. More information