Object

Title: Wybrane zagadnienia wentylacji i jakości powietrza we wnętrzach w ujęciu historycznym na tle obowiązujących norm, aktów prawnych i systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa ; Selected problems of ventilation and indoor air quality in the history against to contemporary standards and green building certification systems

This page uses 'cookies'. More information