Object

Title: Dopasowanie istniejącego zasobu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych do aktualnych potrzeb mieszkaniowych użytkowników w świetle badań eksperckich i partycypacyjnych ; Existing multi-family residential buildings resource match for current housing needs of users, in the light of the expert and participatory research

This page uses 'cookies'. More information