Obiekt

Tytuł: Badania nad syntezą kopolimerów gwiaździstych zawierających rdzeń D-glukopiranozydowy i ich modyfikacją w celu przyłączenia wybranych związków fluorogennych ; Research on synthesis of star-shaped copolymers D-glucopyranoside-centered core and their modification in order to conjugate fluorogenic compounds

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji