Object

Title: Wpływ przemiany martenzytycznej na strukturę i własności anizotropowe stali wysokomanganowych typu TWIP odkształcanych plastycznie na zimno ; Influence of the martensitic transformation on the structure and anisotropic properties of high manganese TWIP type steels under cold plastic deformation

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information